hírlevélHTML formátum?

ÁSZF

WE SHIP TO HUNGARY ONLY!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Kruták Zsófia Anna egyéni vállalkozó  mint a Snowboardsisak.hu Online Áruház üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Snowboardsisak.hu által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Szolgáltató adatai

Kruták Zsófia Anna

Székhely: 2100 Gödöllő, Mátyás király út 75.;

Vállalkozói nyilvántartási szám: 35053513

Adószám: 66442213-2-33

Online Ügyfélszolgálat címe: info kukac snowboardsisak pont hu

Telefonszám: +36 20 2287616

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon 10-17 óráig

2. Az ÁSZF hatálya, a szerződés létrejötte

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.snowboardsisak.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Snowboardsisak.hu Online Áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A  Karácsonybolt Online Áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

2.2. a.) A Megrendelő a „Rendelés jóváhagyása” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére és elfogadja jelen ÁSZF-ben rögzítettek érvényességét.

b.) A Megrendelő a rendelés feladása után, annak megerősítéseként automatikus válaszüzenetet kap, amely igazolja, hogy a Megrendelő rendelését a Karácsonybolt Online Áruház megkapta, ez azonban nem jelenti a Megrendelő ajánlatának automatikus elfogadását.

c.) A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Snowboardsisak.hu Online Áruház kifejezetten kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön e-mail küldésével igazol vissza. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlati kötöttsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

d.) A Megrendelő a Snowboardsisak.hu Online Áruház honlapján való érvényes és sikeres regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

e.) A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

3. Regisztráció

3.1. A Weboldal főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

3.2. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon vagy az info kukac snowboardsisak pont hu e-mail címen van lehetőség.

4. Megrendeléssel kapcsolatos tudnivalók

4.1. A megrendelt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. A Szolgáltató által forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze Ügyfélszolgálatunknak és pótoljuk. Amennyiben a Snowboardsisak.hu Online Áruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz, amelynek adatait, elérhetőségét az 1.pontban találja.

4.2. A vételár a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely magyar forintban (HUF) van megadva és – ha nincs külön jelölve – magába foglalja az általános forgalmi adót, de egyéb költségeket, mint például az esetleges házhoz szállítást nem tartalmazza.

4.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

4.4. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Megrendelőtől és csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Megrendelő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5. Tulajdonjog fenntartása

A megrendelt termék a Szolgáltató tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

6. Szállítási feltételek, személyes átvétel

6.1. A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint házhoz szállítja a Royal Futár Hungária Kft. (Royal Sprint - fuvarozó) igénybevételével. A házhoz szállítás díja csomagonként 1500 forint, egy sisak egy csomagnak felel meg. Házhoz szállítás esetén a fuvardíjat a Megrendelő viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Megrendelőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Megrendelő a második rendelés leadásakor jelzi, és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít a Megrendelőnek a kiszállítási nap megválasztására, amely nem konkrét időpontot jelöl. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

6.3. A Megrendelő köteles az árut, valamint a Jótállási jegy, és a termékhez mellékelt Vásárlói tájékoztató meglétét átvételkor tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük, még a fuvarozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálja.

6.4. A megrendelt terméket a Megrendelő – előzetes jelzés alapján – személyesen is átveheti a Szolgáltató 1. pontban jelölt Ügyfélszolgálatán.

7. Elállás joga, módja, következményei

7.1. A Megrendelő áru kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) számú Korm. rendelet rendelkezik. A Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket haladéktalanul (legkésőbb az elállástól számított 5 munkanapon belül), eredeti, sértetlen állapotban (ide értve a hiánytalan csomagolást is) kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató Ügyfélszolgálatának címére. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a Megrendelő számára, a termék visszajuttatásáról azonban Megrendelőnek kell gondoskodnia saját költségén. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését, erre figyelemmel a Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék, és – termékeink jellegére tekintettel – hiánytalan csomagolás visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Megrendelő kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató Ügyfélszolgálata fogadja. A visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan a Royal Futár Hungária Kft. általános futárszolgálati díjai az irányadóak.

7.2. A Szolgáltató postai csomagokat, technikai okokból nem tud fogadni. Kérjük, hogy a termékeket minden esetben valamely futárszolgálattal szállíttassa vissza. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, az elállást követő 30 napon belül visszautalja a Megrendelő részére.

8. Jótállás, szavatosság

8.1. Szolgáltatót a termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv szerint terheli kellékszavatosság, valamint a 10.000,- Ft bruttó vételár feletti termékek esetén egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség. Jótállási kötelezettség alapján a jótállás időtartama alatt a Szolgáltató a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

/A termék használata akkor rendeltetésszerű, ha a használati útmutatónak megfelelően, a termék tulajdonságainak megfelelő – a „tőle elvárható” – célra és mértékben használjuk, amely használat a szokásos mértéket meg nem haladóan eredményezi a dolog értékcsökkenését, azaz a használattal szükségszerűen együtt járó amortizációját./

8.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) 1 (egy) év, ami a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Megrendelő részére történő átadásával, vagy, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, a termék üzembe helyezésével kezdődik.

8.3. A Megrendelő a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, vagy üzembe helyezés napja) a jótállás időtartama alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

8.4. A Megrendelő kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott Jótállási jegy, valamint a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Megrendelőnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. A jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a Jótállási jegyben foglaltak irányadók.

8.5. ótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Megrendelő választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Megrendelő választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a Jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.6. Amennyiben a Megrendelő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

8.7. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás a Megrendelő törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.

8.8. A Megrendelő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Szolgáltatóval közölni, fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogás kellő időben közöltnek minősül. A Megrendelő a teljesítés időpontjától számított 6 hónapos (míg fogyasztói szerződés esetében 2 éves) elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.

/A Ptk. 685. § d) pontja értelmében ó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy; Ptk. 685. § e) pontja értelmében ói szerződés: az a szerződés, amely fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti./

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Snowboardsisak.hu Online Áruház információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:

- használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal,

- telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

9.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

9.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, szerződő Felek értékhatártól függően a Gödöllői Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

9.6. Tájékoztatjuk, hogy internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket áll módunkban elfogadni!

Kelt Gödöllő, 2014. február 7.